Sundhedsfremme

Sund og robust organisation !

Evia Consult finder, sammen med virksomheden, de optimale rammer for organisationens sundhedskultur. Dette med fokus på medarbejderne, ambitioner og virksomhedens øvrige kultur.

En god kvalitet på råvarer og materialer til din virksomheds eller organisations produkter eller ydelser, er afgørende for et godt færdigprodukt. Medarbejderne er imidlertid ligeså uundværlige, da det er dem der har den nødvendige viden, samt er de udførende i procestrinene frem til det gode færdigprodukt.

For at medarbejdere kan yde sit bedste og bidrage med sit fulde potentiale, skal de ligeledes have stor opmærksomhed og pleje. Investeringen her har ofte fokus på den faglige del, hvilket også er en vigtig parameter, dog er trivsel og sundhed afgørende for, at fagligheden kan leveres fuldt ud.

Sp.: Hvad er trivsel ?

Sv.: Trivsel kan defineres som ”et menneskes udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet”. Arbejdslivet fylder en stor del af hverdagen hos de fleste, og har derfor stor indflydelse på de 4 forholds opnåelse.

Sp.: Hvad er sundhed ?

Sv.: Sundhed kan defineres som ”sundhed og kost er to nært forbundne begreber, da kosten er en afgørende faktor for sundhed. Sundhed har betydning for kroppens vitale funktioner”. Det er derfor væsentligt at være kvalitetsbevidst når vi udvælger mad- og drikkevarer, så vi får det bedst mulige udgangspunkt for en sund krop.

Basalt set er kosten vores byggesten til en sund krop, der dermed kan yde sit bedste og give mulighed for god energi og trivsel i hverdagen. Dette indgår også i begrebet robusthed, der både omfatter den fysiske del i form af en sund krop, og den mentale del, der handler om at være god til at håndtere dagens udfordringer i stort og småt. En sidegevinst er et bedret helbred, og dermed færre sygedage.

Hvordan skal sundhedskulturen være i din virksomhed ?

Kultur er noget der skabes over tid, og etablering eller justering af rammerne er et af de første skridt, der kan tages. Dette kan både være ved tiltag på organisatorisk plan, og på individ niveau.

Løsning skræddersyes til jeres ønsker og ambitioner omkring fysisk og mental sundhed, og kunne bl.a. indeholde flg.:

  • Øge viden og bevidsthed gennem foredrag, eller mødeinput.
  • Fremme den enkeltes egen handling ved personlig coaching.
  • Afholde kampagne, event, kursus, eller workshop.
  • Sammensætte tilbud og ordninger for sundhedsfremme.

Download printvenlig udgave Sundhedsfremme

 

Tag kontakt for en uforpligtende snak om jeres ønsker og tanker, eller om vores produkter og metoder.