Miljø & arbejdsmiljø

Unik model til din virksomhed !

Evia Consult finder, sammen med virksomheden, den optimale model for organisationens arbejde med miljø og arbejdsmiljø. Dette med fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, samt virksomhedens kultur.

Vi arbejder med:

 • Struktur og systemer
 • Ledelse og læring
 • Kultur og kommunikation

Opgaven udformes i samarbejde med virksomheden, og de nævnte områder kan indgå i større eller mindre grad.

Evia Consult arbejder ud fra et helhedsbillede, og tager udgangspunkt i de ting der allerede virker godt og effektivt i virksomheden. Første skridt er skabelse af et overblik over status på det område, som vi skal arbejde med.

Kortlægning ved hjælp af:

 • Interview og dialog med nøglepersoner.
 • Gennemgang af systemer og dokumenter.
 • Fysisk gennemgang af virksomheden.

Vi får afdækket de relevante virkemidler i forbindelse med virksomhedens kultur, kommunikation, ledelses- og læringsaspekt.

Til definering af den enkelte opgave og løsning, afklarer vi først jeres konkrete behov.

 

Miljø og arbejdsmiljø til tiden !

Uanset din virksomheds størrelse kan det være svært, at få kabalen til at gå op hver gang. Fælles for succes er, at skabe overblik for at kunne prioritere opgaverne. Herefter etablere et styringssystem, så opgaverne huskes og løses til tiden. Ressourcerne skal ligeledes afklares, herunder om nogle opgaver skal outsources eller ekstern hjælp hentes ind. Af og til skal der bare bruges flere hænder til løsning af konkrete opgaver i en periode.

Din virksomhed kunne være en af følgende:

Mindre virksomhed uden en egentlig funktion eller medarbejder med tilstrækkelig kompetence på miljø- og/eller arbejdsmiljøområdet. Dette kan ofte resultere i:

 • Manglende overblik over lovkrav og regler.
 • Stort tidsforbrug ved indhentning og håndtering af viden.
 • Usikkerhed overfor løsning og forebyggelse af problemer.
 • Utryghed hos ledere og medarbejdere.

Større virksomhed der har ekspertisen og systemerne, og hvor disse trænger til et frisk pust eller tjek af arbejdsgangenes effektivitet. Det kan ofte være i flg. situationer:

 • Systemerne har vokset sig store og uoverskuelige.
 • Beskrivelse af ansvar og ledelse er utydelig.
 • Mål og handlingsplaner er stagneret.
 • Ressourcerne er knappe i perioder.

Løsning skræddersyes til jeres behov og ønsker. Det kunne være:

 • Skabelse af overblik over gældende regler for virksomheden.
 • Tjek af systemers egnethed og effektivitet, hele eller dele heraf.
 • Hjælp til fastsættelse af eller opfølgning på mål og handlingsplaner.
 • Opbygning af et miljø- og/eller arbejdsmiljøledelsessystem.
 • Udarbejdelse af et årshjul for opgaver med deadlines og ansvar.
 • Emnespecifikt input til møder, foredrag eller kampagner.
 • Gennemførelse af APV og tilrettelæggelse af det videre forløb.
 • Rapporteringer til myndigheder eller til intern brug.

Opgaverne kan løses enkeltvist med vores hele eller delvise deltagelse og styring. Vi kan ligeledes indgå en aftale om outsourcing af en eller flere opgaver f.eks. styring af møder og opfølgning på handlingsplaner.

Download printvenlig udgave Miljø & arbejdsmiljø

 

Vi tilbyder også kursus, workshop, og coaching inden for nærmere aftalte emner, og kan inddrage samarbejdspartnere efter behov og ønsker. 

 

Tag kontakt for en uforpligtende snak om jeres ønsker og tanker, eller om vores produkter og metoder.